Overzicht premies vochtbestrijding 2019

Laatste update, 5 maart 2019 – Heb je te maken met opstijgend vocht of andere vochtproblemen in de woning en wil je deze aanpakken? Dan kan je aanspraak maken op de Vlaamse renovatiepremie en de Vlaamse verbeteringspremie. Bepaalde gemeenten kennen ook afzonderlijke premies en subsidies toe. Alles over de regelgeving en voorwaarden ontdek je in dit artikel.

Ga snel naar: vlaamse renovatiepremievlaamse verbeteringspremie – gemeentelijke premies

 

1. Vlaamse renovatiepremie

De Vlaamse renovatiepremie kan je aanvragen voor renovatiewerken aan de woning, ook werken in verband met vochtproblemen.

 

Welke vochtbestrijdingswerken komen in aanmerking?

 • Behandelen van muren tegen optrekkend vocht.
 • Behandelen van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht.
 • Behandelen van de muren tegen huiszwam.
 • Behandelen van houten draagvloeren tegen zwammen en insecten.
 • Aanbrengen van kalkbepleistering tegen de muur (bv: als bescherming tegen slagregens).

 

Hoeveel bedragen de premies voor vochtbestrijding?

Het bedrag van de renovatiepremie kan 20% of 30% van het factuurbedrag excl. btw bedragen. Je moet daarbij een minimum factuurbedrag van € 2.500 excl. btw kunnen voorleggen.

Voor de 30% berekening geldt een maximumpremie van € 3.333 per categorie. Voor de 20% berekening is dat maximum € 2.500 per categorie.

 

Premie vochtbestrijding aanvragen

Een renovatiepremie aanvragen kan na de uitvoering van de werken en wanneer je de nodige facturen hebt. Je kan maximum 2 aanvragen doen in 10 jaar tijd. Dat kan met een tussenperiode van minimum 1 jaar en maximum 2 jaar.

Een aanvraag kan slechts voor 2 categorieën tegelijkertijd. Voor elke categorie kan je bovendien maar 1x een premieaanvraag doen. Verhuur je de woning aan een sociaal verhuurkantoor, dan kan je in 1 keer een aanvraag doen voor 4 categorieën tegelijkertijd. Een tweede aanvraag is dan natuurlijk niet mogelijk.

 

Wat als je al eerder een premie kreeg?

Volgens het huidige systeem kan je als persoon en per woning 2 keer een renovatiepremie aanvragen in 10 jaar. Heb je de afgelopen 10 jaar al een renovatiepremie ontvangen volgens het oude systeem (1 premie in 10 jaar), dan kan je pas 10 jaar na die aanvraag opnieuw een renovatiepremie aanvragen.

Alles over de aanvraagprocedure en de uitbetaling van de premie vind je op de site van wonen Vlaanderen.

 

Voorwaarden Renovatiepremie

De voorwaarden om een Vlaamse renovatiepremie te krijgen hebben te maken met je inkomen, de ingediende facturen, de woning en andere eigendommen.

 

A. Inkomen

Het inkomen van de bewoner mag niet meer bedragen dan (inkomen van het tweede jaar dat vooraf gaat aan de aanvraagdatum):

 • Voor alleenstaanden zonder persoon ten laste:  € 31.340
 • Voor alleenstaanden met één persoon ten laste: € 43.870 te verhogen met € 3.510 per extra persoon ten laste.
 • Voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden: € 43.870  te verhogen met € 3.510 per extra persoon ten laste.

 

B. Facturen

 • De facturen mogen op de datum van aanvraag niet ouder zijn dan 2 jaar.
 • Zowel facturen van werken uitgevoerd door een aannemer als facturen van aangekochte materialen om de werken zelf uit te voeren gelden.

 

C. Woning

 • De eigenaar-bewoner moet zijn domicilie in de woning hebben op het moment van aanvraag.
 • De woning moet minstens 30 jaar oud zijn en zich bevinden in het Vlaams Gewest.

 

D. Eigendom

 • De bewoner mag -op enkele uitzonderingen na- geen andere woning bezitten op de aanvraagdatum of tijdens de periode van 3 jaar voor de aanvraag.

 

TIP: Schakel een vakman in om de vochtbestrijdingswerken uit voeren. Deze kan de werken niet alleen correct uitvoeren. Een vakman kan je ook gepast adviseren over de premies waarop je aanspraak kan maken. Aarzel niet en neem contact op voor een vrijblijvende offerte via ons online aanvraagformulier.

 

2. Vlaamse verbeteringspremie

Voor het laten behandelen van optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren kan je aanspraak maken op de Vlaamse verbeteringspremie.

 

Welke vochtbestrijdingswerken komen in aanmerking?

Specifiek gaat het om het behandelen van optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren door…

 • een onderkapping.
 • het plaatsen van een waterkering.
 • injectie of een diffusie van waterdichtende middelen.
 • het herstellen van muurvoeten als gevolg van bovenstaande werken.

 

Hoeveel bedraagt de premie

De premie voor het behandelen van optrekkend muurvocht bedraagt € 750. Om de premie te krijgen moet je facturen kunnen voorleggen voor een bedrag (incl. btw) dat minstens het dubbele is van de premie.

 

Premie vochtbestrijding aanvragen

In 10 jaar tijd kan je maximum 3 keer een verbeteringspremie aanvragen. De lijst van werken die in aanmerking komen voor de verbeteringspremie is verdeeld in verschillende categorieën. Belangrijk is dat elke aanvraag betrekking heeft op een andere categorie. De verschillende aanvragen mogen elkaar overlappen.

Alles over de aanvraagprocedure en de uitbetaling van de premie vind je op de site van wonen Vlaanderen.

 

Voorwaarden verbeteringspremie

De voorwaarden om een Vlaamse verbeteringspremie te krijgen hebben te maken met je inkomen, de ingediende facturen en de woning.

 

A. Inkomen

Het inkomen van de bewoner mag niet meer bedragen dan (inkomen van het derde jaar dat vooraf gaat aan de aanvraagdatum):

 • Alleenstaanden, gehuwden en samenwonenden:  € 31.340 te verhogen met € 1.630 per extra persoon ten laste.

Het inkomen van de verhuurder mag niet meer bedragen dan (inkomen van het derde jaar dat vooraf gaat aan de aanvraagdatum):

 • Alleenstaanden, gehuwden en samenwonenden: € 62.670.

 

B. Facturen

 • De facturen mogen op de datum van de aanvraag niet ouder zijn dan 1 jaar.
 • De facturen moeten -mits enkele uitzonderingen- op naam van de aanvrager staan.
 • Afhankelijk van de aard van de werken geldt een vast premiebedrag. Het factuurbedrag moet daarbij het dubbele bedragen van het premiebedrag.

 

C. Woning

 • De woning is minstens 25 jaar oud, ligt in het Vlaams Gewest en wordt bewoond als hoofdverblijfplaats.

 

TIP: Schakel een vakman in om de vochtbestrijdingswerken uit voeren. Deze kan de werken niet alleen correct uitvoeren. Een vakman kan je ook gepast adviseren over de premies waarop je aanspraak kan maken. Aarzel niet en neem contact op voor een vrijblijvende offerte via ons online aanvraagformulier.

 

3. Afzonderlijke premies en subsidies van gemeenten

Sommige gemeenten en steden bieden ook aparte premies aan voor vochtbestrijdingswerken. Hoeveel deze premies bedragen en welke voorwaarde gelden, verschilt per gemeente. Ga dus zeker op voorhand na of jouw gemeente of stad een premie toekent en hoe je daar aanspraak op kan maken.

 

Offertes voor vochtbestrijding ontvangen?

Kies voor een erkend vochtbestrijder en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Erkende vochtbestrijders