Last van vocht? Overzicht premies en subsidies 2018

Laatste update, 19 november 2018 – Heb je te maken hebt met opstijgend vocht of andere vochtproblemen in de woning en wil je deze aanpakken? Dan kan je aanspraak maken op de Vlaamse renovatiepremie en de Vlaamse verbeteringspremie. Bepaalde gemeentes kennen ook afzonderlijke premies en subsidies toe. Alles over de regelgeving en voorwaarden ontdek je in dit artikel.

Ga snel naar: Vlaamse renovatiepremieVlaamse verbeteringspremieAfzonderlijke premies en subsidies van gemeenten

 

 

1. Vlaamse renovatiepremie

Een persoon die zijn of haar woning in het Vlaams Gewest wil renoveren, of een bestaand gebouw wil omvormen tot een woning kan aanspraak maken op de Vlaamse renovatiepremie. Hou rekening met het volgende:

 

A. Voorwaarden Renovatiepremie

Inkomen

De eigenaar-bewoner mag niet meer verdienen dan (inkomen van 2 jaar voor de aanvraagdatum):

 •  42.090 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste (42.890 euro voor aanvragen vanaf 2018)
 • 60.120 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.370 euro per extra persoon ten laste (61.270 euro en 3.440 euro voor aanvragen vanaf 2018)
 • 60.120 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.370 euro per persoon ten laste (61.270 euro en 3.440 euro voor aanvragen vanaf 2018)

Facturen

 • De facturen (of een kopie daarvan) mogen op de datum van de aanvraag niet ouder zijn dan twee jaar en mogen niet dateren van voor de aankoop van de woning. Let op: bestelbonnen, kassabonnen, offertes of verzendnota’s zijn geen facturen.
 • Zowel facturen van werken uitgevoerd door een aannemer, als facturen van aangekochte materialen om de werken zelf uit te voeren, gelden.
 • De werken waarvoor de premie wordt uitbetaald worden in categorieën ingedeeld. De factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden moet per categorie minstens €2.500 (excl. BTW) bedragen. Er geldt geen maximum factuurbedrag.

Woning

 • De eigenaar-bewoner moet zijn domicilie in de woning hebben op het moment van aanvraag.
 • De woning moet minstens 30 jaar oud zijn en zich bevinden in het Vlaams Gewest.

Eigendom

 • Je mag ook -op enkele uitzonderingen na- geen andere woning bezitten of bezeten hebben in de afgelopen 3 jaar.

 

B. Wat als je al eerder een premie kreeg?

Heb je de afgelopen 10 jaar al een renovatiepremie ontvangen in het oude systeem (1 premie in 10 jaar), dan kan je geen nieuwe premie meer aanvragen. Pas na 10 jaar kan je opnieuw een aanvraag doen voor een renovatiepremie. Ook als nieuwe bewoner kan je geen nieuwe premie krijgen als de vorige bewoner in de laatste 10 jaar een renovatiepremie kreeg.

Kreeg je de voorbije 10 jaar een verbeteringspremie, dan wordt het bedrag van die premie van de renovatiepremie afgetrokken voor werken uit dezelfde categorie.

 

C. Welke vochtbestrijdingswerken komen in aanmerking?

De renovatiepremie deelt de renovatiewerken op in 4 categorieën. Deze vochtbestrijdende maatregelen komen in aanmerking voor een premie:

 • Behandeling van de muren tegen huiszwam
 • Behandeling van houten draagvloeren tegen zwammen en insecten
 • Aanbrengen van kalkbepleistering tegen de muur (bv: als bescherming tegen slagregens)

 

D. Premie vochtbestrijding aanvragen

Een renovatiepremie aanvragen kan na de uitvoering van de werken en wanneer je de nodige facturen hebt. Je kan maximum 2 aanvragen doen in 10 jaar tijd. Dat kan met een tussenperiode van minimum 1 jaar en maximum 2 jaar.

Een aanvraag kan slechts voor 2 categorieën tegelijkertijd. Voor elke categorie kan je bovendien maar 1x een premieaanvraag doen. Verhuur je de woning aan een sociaal verhuurkantoor, dan kan je in 1 keer een aanvraag doen voor 4 categorieën tegelijkertijd. Een tweede aanvraag is dan natuurlijk niet mogelijk.

Je kunt de formulieren voor de Renovatiepremie downloaden via de website van de dienst Wonen Vlaanderen (www.wonenvlaanderen.be). Daar kan je ook terecht voor extra info. Bij een correcte aanvraag duurt het max. 8 maanden voordat de overheid een beslissing heeft genomen over het al dan niet uitbetalen van de premie. De uitbetaling volgt max. 12 maanden na de aanvraag.

 

E. Hoeveel bedragen de premies voor vochtbestrijding?

Het bedrag van de renovatiepremie kan 20% of 30% van het factuurbedrag excl. BTW bedragen. Zoals eerder gezegd moet er voor elke categorie een minimum factuurbedrag zijn van €2500 excl. btw.

Voor de 30% berekening geldt een maximumpremie van €3333 per categorie. Voor de 20% berekening is dat maximum €2500 per categorie. Er kan nooit meer dan 10.000 euro worden toegekend voor alle categorieën samen.

TIP: Om niet voor verrassingen komen te staan is het wel belangrijk dat je enkel werkt met erkende aannemers en dat de facturen voor de vochtbestrijding duidelijk beschreven staan. Aarzel niet en neem contact op voor een vrijblijvende offerte via ons online aanvraagformulier.

 

 

Subsidies gevel waterdicht maken

 

2. Vlaamse verbeteringspremie

Een persoon die zijn of haar woning in het Vlaams Gewest wil uitbreiden of verbeteren om aan de kwaliteitsnormen te voldoen of om overbewoning te verhelpen kan aanspraak maken op de Vlaamse verbeteringspremie. Hou rekening met het volgende:

 

A. Voorwaarden verbeteringspremie

Inkomen (inkomen van het derde jaar dat voorafgaat aan de aanvraag)

 • Het inkomen van de bewoner is max. 30.060 euro voor alleenstaanden, gehuwden en samenwonenden, te verhogen met 1.570 euro per persoon ten laste (30.640 euro en 1.600 euro voor aanvragen vanaf 2018).
 • Het inkomen van de verhuurder die verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor is max. 60.120 euro voor alleenstaanden, gehuwden en samenwonenden (61.270 euro voor aanvragen vanaf 2018). Hier is geen verhoging voor personen ten laste.

Facturen

 • De facturen (of een kopie daarvan) mogen op de datum van de aanvraag niet ouder zijn dan 1 jaar.
 • De facturen moeten -mits enkele uitzonderingen- op naam van de aanvrager staan.
 • Afhankelijk van de aard van de werken geldt een vast premiebedrag. Het factuurbedrag moet daarbij het dubbele bedragen van het premiebedrag.

Woning

 • De woning is minstens 25 jaar oud, ligt in het Vlaams Gewest en wordt bewoond als hoofdverblijfplaats.

 

B. Welke vochtbestrijdingswerken komen in aanmerking & hoeveel bedraagt de premie?

Werken die in aanmerking komen voor een verbeteringspremie zijn opgedeeld in verschillende categorieën. Elke categorie heeft een vast premiebedrag.

Vochtbestrijding valt onder categorie 4 ‘Behandelen van optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren’. De premie voor de werken bedraagt €750. Het factuurbedrag moet dan wel het dubbele bedragen van dit premiebedrag.

Specifiek gaat het om het behandelen van optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren door…

 • Een onderkapping
 • Het plaatsen van een waterkering
 • injectie of een diffusie van waterdichtende middelen
 • het herstellen van muurvoeten als gevolg van bovenstaande werken

 

D. Premie vochtbestrijding aanvragen

In 10 jaar tijd kan je maximum 3x een verbeteringspremie aanvragen. Belangrijk is wel dat elke aanvraag betrekking heeft op een andere categorie. U hoeft ook niet te wachten op bevestiging van de ene aanvraag om een andere aanvraag in te dienen. Het aanvragen van een verbeteringspremie kan wel pas na de uitvoering van de werken.

Je kunt de formulieren voor de verbeteringspremie downloaden via de website van de dienst Wonen Vlaanderen (www.wonenvlaanderen.be). Daar kan je ook terecht voor extra info. Bij een correcte aanvraag duurt het max. 3 maanden voordat de overheid een beslissing heeft genomen over het al dan niet uitbetalen van de premie. De uitbetaling volgt 3 maanden na die beslissing.

TIP: Ook voor de verbeteringspremie is het belangrijk dat je werkt met erkende aannemers en dat de facturen voor de vochtbestrijding duidelijk beschreven staan. Aarzel niet en neem contact op voor een vrijblijvende offerte via ons online aanvraagformulier.

 

 

3. Afzonderlijke premies en subsidies van gemeenten

Welke premies je precies kunt ontvangen, verschilt soms per gemeente. Wil je exact weten voor welke premies vochtbestrijding je in aanmerking komt? Kijk dan op de website www.premiezoeker.be. Je kunt hier alle renovatiewerkzaamheden invullen, waarna je een overzicht krijgt van de te verwachten vergoedingen.

 

Bron: vlaanderen.be