Subsidies en premies bij vochtbestrijding

Laatste update, 19 november 2018 – Het bestrijden van vocht is een arbeidsintensieve klus die al snel heel wat geld kost. Gelukkig hoef je niet altijd volledig zelf op te draaien voor deze kosten. Wanneer je voldoet aan bepaalde voorwaarden is het namelijk mogelijk om premies of subsidies aan te vragen. Hieronder staan alle premies en subsidies die op gewestelijk, gemeentelijk of stedelijk niveau verkregen kunnen worden.

Ga snel naar: Premies op gewestelijk niveauPremies op gemeentelijk en stedelijk niveauAndere subsidies

 

 

Premies op gewestelijk niveau

Op gewestelijk niveau zijn er 2 premies waarop je aanspraak kan maken bij vochtbestrijdingswerken. De Vlaamse overheid kent namelijk een premie toe voor vochtbestrijding die onder de Vlaamse renovatiepremie of Vlaamse verbeteringspremie valt:

 

1. Vlaamse renovatiepremie voor vochtige muren

Waarvoor kan je een renovatiepremie krijgen?

 • Behandeling van muren tegen optrekkend vocht
 • Behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht
 • Behandeling van de muren tegen huiszwam
 • Behandeling van houten draagvloeren tegen zwammen en insecten
 • Aanbrengen van kalkbepleistering tegen de muur (bv: als bescherming tegen slagregens)

 

Voorwaarden om kans te maken op een renovatiepremie

 • Er zijn bepaalde inkomensvoorwaarden verbonden aan de renovatiepremie.
 • Je dient facturen te bezitten van maximaal 2 jaar oud. De facturen mogen ook niet ouder zijn dan de aankoopdatum van de woning. Kastickets en bestelbons worden niet aanvaard!
 • Zowel facturen van werken uitgevoerd door een aannemer, als facturen van aangekochte materialen om de werken zelf uit te voeren, gelden.
 • Het minimumbedrag van de factuur bedraagt 2.500 euro (excl. BTW) per categorie.
 • De woning ligt in het Vlaams Gewest en is minimaal 30 jaar.
 • De eigenaar-bewoner moet zijn domicilie in de woning hebben op het moment van aanvraag.
 • De voorbije 10 jaar mag er nog geen renovatiepremie aangevraagd zijn voor hetzelfde huis.

 

Premiebedrag

 • Afhankelijk van je inkomen wordt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen terugbetaald. De maximumbedragen per categorie die je kan terugkrijgen bedragen respectievelijk 2.500 euro (20% berekening) en 3.333 euro (30% berekening).
 • Maximaal €10.000 voor alle categorieën van de Renovatiepremie samen.

 

Waar vraag ik een renovatiepremie aan?

De premie wordt aangevraagd bij de dienst Wonen-Vlaanderen van de provincie waar je woont. Je vindt er ook de uitgebreide voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie. Na maximaal acht maanden na het indienen van het volledige dossier wordt er beslist of men al dan niet over zal gaan tot een vergoeding. Max. 12 maanden na de aanvraag volgt de uitbetaling.

 

⇒ Meer uitgebreide info over de renovatiepremie lees je in dit artikel.

 

 

2. Vlaamse verbeteringspremie

Waarvoor kan je een verbeteringspremie krijgen?

Vochtbestrijding valt onder categorie 4 ‘Behandelen van optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren’ van de verbeteringspremie. Dat door:

 • onderkapping
 • plaatsing van een waterkering
 • injectie of een diffusie van waterdichtende middelen
 • het herstellen van muurvoeten als gevolg van bovenstaande werken

De premie voor de werken bedraagt €750. Het factuurbedrag moet dan wel het dubbele bedragen van dit premiebedrag.

 

Voorwaarden om kans te maken op een verbeteringspremie

 • Er zijn bepaalde inkomensvoorwaarden verbonden aan de verbeteringspremie.
 • De facturen mogen op de datum van de aanvraag niet ouder zijn dan 1 jaar en moeten -mits enkele uitzonderingen- op naam van de aanvrager staan.
 • De woning is minstens 25 jaar oud, ligt in het Vlaams Gewest en wordt bewoond als hoofdverblijfplaats.

 

Premiebedrag

De premie voor categorie 4 van de verbeteringspremie ‘Behandelen van optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren’ bedraagt €750. Het factuurbedrag moet dan wel minstens het dubbele van dit premiebedrag bedragen.

 

Waar vraag ik een verbeteringspremie aan?

Je kunt de formulieren voor de verbeteringspremie downloaden via de website van de dienst Wonen Vlaanderen (www.wonenvlaanderen.be). Bij een correcte aanvraag duurt het max. drie maanden voordat de overheid een beslissing heeft genomen over het al dan niet uitbetalen van de premie. De uitbetaling volgt drie maanden na die beslissing.

 

⇒ Meer uitgebreide info over de verbeteringspremie lees je in dit artikel.

 

 

Premies op gemeentelijk en stedelijk niveau

Op gemeentelijk vlak zijn er verschillende premies mogelijk voor allerlei vochtbestrijdingswerken. Op de site Premiezoeker.be kan je via een zoekopdracht zelf achterhalen of jouw gemeente een premie voorziet.

 

 

Andere subsidies

Premies veranderen heel vaak. Hou daarom zeker deze pagina in de gaten om goed op de hoogte te blijven van alle veranderingen inzake premies of subsidies inzake vochtproblemen.

 

Bron: Vlaanderen.be